PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
„SF. M.MC. GHEORGHE” - BERNA
– SCURT ISTORIC –

ÎNFIINTAREA PAROHIEI

La începutul anului 2004, Preotul Gheorghe Laurențiu Precup, împreună cu un grup de credincioși plini de entuziasm au reînnoit demersurile pentru înființarea unei parohii ortodoxe pentru românii din cantoanele Berna și Fribourg. Astfel, la 21 martie 2004, Înalt Prea Sfințitul Iosif a pus piatra de temelie pentru „Parohia Berna-Fribourg”. Tot atunci, în Biserica „Dreifaltigkeitskirche” din Berna, a avut loc hirotonirea întru preot a diaconului Laurențiu Precup, fiind numit paroh. Înca de la înființare, aceasta parohie, având ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost și este în slujba comunității ortodoxe românești.

ACTIVITATEA PASTORALA

Înca de la înființare, comunitatea noastră s-a bucurat de vizitele arhierești ale I.P.S. Mitropolit Iosif și P.S. Sofian Brasoveanu.

Credincioșii români ortodocși din cantoanele Berna și Fribourg s-au bucurat de slujbele ținute constant în „Elisabethenkapelle” din Berna și în capela căminului catolic Albertinum: Utrenia și Sfanta Litughie – duminica și de sarbatori, Vecernia de vineri seara, Sf. Maslu, botezuri, cununii, sfeștanii, înmormântări și parastase.

În vara anului 2005, a fost primit în Biserica Ortodoxă un tânăr provenind din Biserica Catolica.

La început, slujbele s-au oficiat de două ori pe lună: o Sf. Liturghie și o Vecernie. Spre sfârșitul anului 2004, slujbele s-au săvârșit mai des, de patru ori pe lună: două Sf. Liturghii și două Vecernii, urmate de cateheze pentru adulți. De asemenea, în zilele de sărbătoare din timpul săptămânii, se slujește Sf. Liturghie la Fribourg. De la sfârșitul anului 2005, la Fribourg se savarsesc doua Sf. Liturghii în a doua și a cincea duminică din lună.

La fiecare Sf. Liturghie, după citirea Sf. Evanghelii, copiilor li se explică pe întelesul lor mesajul Evangheliei.

Cu mare bucurie, membri comunității se întâlnesc la agapa de după Sf. Liturghie, în excursiile de la schi și în timpul petrecut la iarba verde.

Pana în iarna anului 2005, comunicarea cu credincioșii s-a facut prin scrisori pastorale însoțite de programul slujbelor. La sarbatoarea Nașterii Domnului (2005) a fost editat primul număr al buletinului parohial – Lumina lina , cel de-al doilea număr apărând în aprilie 2006. Acest buletin se vrea un ecou al necesităților spirituale ale credincioșilor de toate vârstele și conține articole cu caracter teologic, texte din Sf. Părinți și teologi contemporani, pagina dedicată copiilor, cronica lumii creștine, cronica parohială și anunțuri.

O parte din credincioșii parohiei noastre au contribuit la strangerea unei colecte pentru ajutorarea sinistratilor din Romania, care au suferit în urma inundațiilor, dar și a altor colete care s-au organizat dealungul timpului.

Slava lui Dumnezeu pentru toate!