Iubiţi fraţi creştini,

Ştim noi ce este Sfînta Liturghie? Ştim că fără Liturghie nu este mîntuire pe pămînt, pentru că nu
putem avea Sfînta Impărtăşanie, adică Trupul şi Sîngele Domnului care se sfinţesc numai în timpul
Sfintei Liturghii? Ştim noi ca dumnezeiasca Liturghie cuprinde în sine toată credinţa noastră, toată
bucuria şi speranţa mîntuirii şi a răposaţilor noştri şi toată iubirea lui Dumnezeu pentru oameni? O,
de am şti valoarea Sfintei Liturghii, ne-am mîntui mult mai uşor, am preţui mai mult slujba
dumnezeieşti Liturghii, am dori mai mult Sfînta Impărtăşanie şi ne-am învăţa de la Mîntuitorul
nostru Iisus Hristos să iubim şi noi mai mult, să răbdăm cu bărbăţie necazurile vieţii şi să ne jerfim
mai mult pentru Dumnezeu, pentru semeni şi pentru sufletele noastre!
Sfînta Liturghie este cea mai înaltă rugăciune de laudă, de mulţumire şi de cerere adusă de oameni
lui Dumnezeu pe pămînt. De aceea se numeşte şi cununa tuturor rugăciunilor. Sfînta Liturghie
formează centrul credinţei ortodoxe pentru că ea repetă în chip mistic şi nesîngeros întreaga viaţă de
pe pămînt a Mîntuitorului nostru de la naştere şi pînă la jerfa de pe Cruce şi Inviere. Cine înţelege şi
simte puterea harică şi mîntuitoare a Sfintei Liturghii, acela înţelege adîncul Sfintei Evanghelii,
cunoaşte voia lui Dumnezeu şi ştie pentru ce trăieşte pe pămînt! Iar cine nu preţuieşte Sfînta
Liturghie, acela este un om nefericit, rătăcit de la adevăr, lipsit de bucurii duhovniceşti în viaţă şi
străin de mîntuire.
Fericit şi binecuvîntat este preotul care săvîrşeşte cu toată credinţa şi evlavia dumnezeiască
Litughia! Fericiţi şi de trei ori fericiţi sunt credincioşii care merg regulat la slujbele bisericii şi mai
ales la Sfînta Liturghie. Pe aceştia Dumnezeu îi binecuvintează, Maica Domnului îi acoperă de tot
răul, sfinţii îngeri îi izbăvesc de cursele pierzătoare ale diavolului şi toţi sfinţii din cer se roagă
pentru mîntuirea lor. Fericiţi sunt bătrînii care preţuiesc şi ascultă cu evlavie slujba Sfintei Liturghii.
Fericite sunt mamele care îşi duc regulat copiii mari şi mici la biserică şi mai ales la dumnezeiasca
Liturghie şi îi hrăneşte zilnic cu rugăciuni şi cuvinte îngereşti. Fericiţi sunt copiii şi tinerii
ascultători de Dumnezeu şi de sfintele slujbe ! Pe toţi aceştia îi va milui Dumnezeu cu îndoit har şi
le va da şi cele pîmînteşti şi cele cereşti.
Doamne ajuta si sa ne vedem cu bine!
pr Laurentiu